Vad är Aikido?

logga

Morihei Ueshiba


Aikido som budoform grundlades i början av 1900-talet i Japan av en man vid namn Morihei Ueshiba - inom Aikidon kallad för O´sensei. Han ville skapa en fredlig kampkonst där fokus inte är på kamp, utan snarare på upplösandet av den samma.


Aikido kan översättas till "Vägen till harmonisering", eller "Vägen att harmonisera med kraft". Strid blir i denna aspekt en extrem kraft, en extrem konflik om man så vill, som vi ska lära oss att handskas med. Ur detta synsätt så växer ett ganska specifikt system fram. Det finns till exempel inom Aikidon väldigt få direkt destruktiva moment. I den mån vi tränar på slag och sparkar så gör vi det för att bättre kunna agera Uke (motståndare). Vi strävar efter att neutralisera en attack med hjälp av cirkelrörelser, balansbrytningar och manipulationer av kroppens leder.


Som mycket annat i livet så är det den enkla, kraftlösa vägen som är svårast att bemästra. När man börjar träna så kan grundläggande förflyttningar vara det svåra för dagen att bemästra, det kan mycket väl ta något år att lyckas falla bekvämt. För de som tränar är det just detta som är tjusningen, att ständigt lära sig något nytt och att ständigt sträva efter perfektion. Observera att vi har löpande intagning under terminerna - så det är bara att komma hit och prova på. Välkomna!


logga